Häkkifasaanin käyttö kanakoiran koulutuksessa

06.04.2011

Kanakoiran kouluttajaa usein kohtaava ongelma on riistatilanteiden puuttuminen tai niiden vähäisyys. Koulutusperiaatteiden mukaisesti koira tulisi voida toistuvasti saattaa tilanteeseen, jossa sen toimintaan voisi kannustamalla tai kieltämällä vaikuttaa. Eräs ratkaisu voi olla häkkifasaanin käyttö, jolloin saavutetaan muutamia etuja:

- lintu on varmasti tietyssä paikassa, eikä se voi paeta
- tilanne voidaan uusia riittävän monesti koulutustavoitteen
saavuttamiseksi
- koira voidaan viedä kytkettynä tilanteisiin, jolloin
se ei pääse riistäytymään hallinnasta
- yhdellä linnulla voi harjoituttaa useitakin koiria

Lintu ei saa päästä liikkumaan häkissä

Ehkä yleisin virhe häkkifasaanin käyttökokeilussa on ollut, että linnulle jätetään mahdollisuus liikkua häkissä. Lintu saattaa olla rauhallisestikin paikallaan siihen asti, kun koira tulee sen lähelle. Tällöin lintu yrittää paeta ja alkaa hyppiä tai liikkuu muuten. Koiran seisontahan perustuu siihen, että lintu painautuu liikkumattomaksi, jossa tilassa seisoja pyrkii sen pitämäänkin. Linnun liikkuminen laukaisee useimmat koirat hyökkäämään sitä kohti. Lisäksi hyppivä lintu vielä usein vahingoittaa itseään. Linnun liikkuminen voidaan estää täyttämällä häkki heinillä tai vastaavilla luonnon pehmikkeillä niin täyteen, ettei lintu pääse liikkumaan eikä varsinkaan hyppimään ylöspäin. Mitä pienempi häkki on, sitä helpompi se on täyttää ja siirtää. Lintua ei pidä sulloa liian tiukkaan, varsin löysäkin heinäkerros sen ympärillä riittää. (Samoin muuten käyttäytyvät tarhafasaanit, jotka ilman häkkiä sijoitetaan maastoon. Ne saa pysymään yleensä hyvin paikallaan "suojautuneena" taittelemalla hieman heiniä linnun päälle ja ympärille.)

Koira ei saa nähdä lintua eikä häkkiä

Häkkilintu tulee koiran näkemättä sijoittaa koulutusmaastoon siten, ettei häkki saatikka siinä oleva lintu näy läheltäkään koiralle. Ilmavirtauksen on vapaasti päästävä levittämään linnun hajua, joten mihinkään ojiin tai painanteisiin sitä ei kannata sijoittaa. Ei myöskään koiralle liian tuttuihin paikkoihin vaan mielellään aina uuteen maastoon, jota koira mielellään tutkii. Häkin paikan voi tarvittaessa merkitä, jos useampi ohjaaja kouluttaa koiraansa samalla linnulla. Jos häkki on näkyvillä, koira muutaman koulutuskerran jälkeen hakeutuu sille jo näköhavainnon perusteella vainuansa käyttämättä. Koiraa ei myöskään tule päästä kiinni asti häkkiin, saatikka kiertelemään sitä ja etsimään mahdollisuutta linnun tavoittamiseen. Tällöin koira piankin menettää kiinnostuksensa häkkilintuihin, eikä menestyksellistä koulutusta kyseisellä keinolla voida jatkaa.


MITÄ JA MITEN HÄKKILINNULLA VOIDAAN KOULUTTAA?

Seisontaa ja seisonnan pitämistä

Lopulta voidaan kokeilla koiran toimintaa sen ollessa kytkemättä. Kuinka kauan koiran tulee antaa seistä? Sen aikaa, että varmistutaan siitä, että se pitää seisonnan. Aikamääriä on vaikea antaa ohjeeksi, mutta minuuttikin on jo aika pitkä aika.

Etenemistä

Koiran seistyä muutamia kertoja varmasti annetaan sen edetä linnulle. Riistaan varovasti suhtautuvaa tai vaikeasti etenevää koiraa voidaan rohkaista (ei pakottaa!) etenemään. Koiran mielenkiinnon säilymistä voi ehkä paremmin ylläpitää, jos avustaja heti vie linnun pois tapahtumapaikalta. Jos koira villiintyy tapahtumasta liikaa, se voidaan käskeä maahan ja rauhoitellen kehua.

Pysähtymistä

On olemassa erityisiä häkkimalleja, jotka voidaan laukaista auki niin, että lintu voi koiran edetessä paeta, jolloin voidaan lisäksi kouluttaa pysähtymistä linnun karkottuessa.

Tiedottamista

Jos koira ei ole luontainen tiedottaja voidaan seisonnalta tiedotukseen irtoamista kouluttaa myös häkkilinnulla. Jos koira ei irtoa pillikutsulla, voidaan se kutsua suukomennolla tai jopa kytkeä pitkään koulutusnaruun ja ottaa sen avulla pois seisonnasta.

Lopuksi

Suurin osa hyvin menestyneistä koiristamme on koulutettu luonnon riistalinnulla ilman tarhafasaaneja tai häkkilintuja. Ennen häkkilintuihin turvautumista tulisikin hankkia tietoa useamman riistakosketuksen yhteydessä siitä, kuinka koira toimii riistaa kohdatessaan. Ennen riistalla tapahtuvaa koulutusta tulee koiralla olla riittävä perustottelevaisuus. Joissakin koulutusongelmissa ja olosuhteissa muiden mahdollisuuksien puuttuessa voi häkkilinnun käyttö olla käyttökelpoinen ja helppokin vaihtoehto.

Julkaistu Saksanseisoja-lehdessä 1/1997

JK, kevät 2002

Harva reiällinen ns. sipulisäkki on käyttökelpoinen vastine, jos ei ole sopivaa pientä häkkiä.

Heikki Pöllänen